Genetik Danışmanlık

Genetik bir hastalığı olan veya genetik bir hastalık riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına hastalığın kesin tanısı, hastalığın seyri, sonraki gebeliklerdeki tekrarlama riski, taşıyıcıların belirlenmesi ve çözüm yolları ile ilgili bilgi verilmesi sürecidir

Genetik Danışmanın Gerekli Olduğu Durumlar

 • Akraba evlilikleri
 • Doğum öncesi tanı
 • Prenatal tanı (doğum öncesi tanı) uygulamalarının tümü
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Çocuk sahibi olamama
 • Doğumsal anomaliler
 • Mental retardasyon (zihinsel engel)
 • Cinsiyet gelişim bozuklukları
 • Gelişme geriliği, boy kısalığı
 • Teratojen ajanlarla temas
 • Genetik hastalık aile öyküsü

Genetik test sonuçları çoğunlukla kompleks ve yaşam boyu değişmeyecek olan sonuçlardır. Diğer aile üyelerini ve daha sonra planlanacak gebelikleri de ilgilendirmektedir. Bu nedenle test sonuçları normal olsa bile mutlaka genetik danışma ile sunulmalıdır.