Kalite Çalışmaları

Kalite Politikamız

  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hasta memnuniyeti odaklı hizmet vermek
  • Ulusal ve uluslararası kalite programlarına katılarak hizmet kalite sürekliliğini sağlamak
  • Hasta ve hasta yakınlarının haklarına ve etik değerlere saygılı, sağlık sürdürülebilirliği yönünde eğitim ve bilgilendirme sağlama
  • Son teknolojiyle, yüksek kalitede, en iyi tanı ve danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Personellerimize kalite politikamız çerçevesi dahilindeki hizmet ve uygulama yöntemimiz benimsetmek, ekip olma bilicini oluşturmak,
  • Laboratuvar hizmetimizi, sürekli eğitim, bilgilendirme, ölçme, analiz ve iyileştirmeler eşliğinde hasta beklentilerini ve tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek kapasiteye ulaştırmak,
  • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, hasta sonuç raporları ve genetik danışmanlığın verilmesinde bilimsel, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,
  • Kalite hedeflerimize uygunluğunu gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme ilkesi ile çalışmalarımıza yön vermektir.