Moleküler Sitogenetik Testler

Moleküler Sitogenetik (FISH)
Moleküler sitogenetik; moleküler biyoloji ve sitogenetik tekniklerin birlikte kullanımı ile rutin kromozom analizlerinin kapsamını genişleten ve tanı değerini yükselten bir disiplindir. Konvansiyonel sitogenetik yöntemlerle teşhis edilemeyen anomalilerin renkli DNA probları kullanılarak tanımlanmasını sağlayan efektif ve hızlı yöntemleri içermektedir.

Özel bir DNA dizisinin varlığını/yokluğunu incelemek için veya bir kromozomun veya kromozom bölgesinin sayısını değerlendirmek için floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği kullanılmaktadır. FISH yönteminde klinik materyaldeki anormal bir kromozomun varlığını hızla saptamak veya kromozomların belirli yeniden düzenlenimlerini tespit edebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Moleküler Sitogenetik Test Endikasyonları Nelerdir?
* Mikrodelesyon sendromları
* Rutin sitogenetik incelemelrde görülen değişimlerin ayrıntılandırılması
* Hematolojik kanserler
* Kanser dokusunda veya biyopsi materyalinde ki genetik incelemeler
* Amniyon sıvısı, CVS, kemik iliği, periferik kandan FISH ile hızlı anöploidi incelemesi
* Bazı kromozom analizinde saptanamayan yapısal ve sayısal anomaliler

Moleküler Sitogenetik Testler

 • FISH – rapid FISH
  13, 18, 21, X ve Y
 • FISH – sperm FISH
  13, 18, 21, X ve Y
 • FISH – DNA fragmantasyon
  Tunnel Testi
 • Mikrodelesyon FISH – Alagille
  JAG1 (20p12.2)
 • Mikrodelesyon FISH – Williams-Beuren
  ELN (7q11.23)
 • Mikrodelesyon FISH – Cri-du-Chat
  5p15.2
 • Mikrodelesyon FISH – DiGeorge/VCFS
  Tuple1 (22q11.2)
 • Mikrodelesyon FISH – Diyafragma Hernisi
  IGF1R (15q26)
 • Mikrodelesyon FISH – Kallmann
  KAL1 (Xp22.3)
 • Mikrodelesyon FISH – Wolf-Hirschhorn
  WHSC (4516.3)
 • Mikrodelesyon FISH – Nörofibromatozis
  NF1 (17q11.2)
 • Mikrodelesyon FISH-Prader-Willi/Angel
  SNRPN (15q11.2)
 • Mikrodelesyon FISH – Smith-Magenis
  RAI1 (17p11.2)
 • Mikrodelesyon FISH – Sotos
  NSD1 (5q35)
 • Mikrodelesyon FISH – X inaktivasyonu
  XIST (Xq13.2)