Panorama Non-Invazif prenatal Test

Panorama™ Non-Invazif prenatal Test (NIPT)

Sadece anneden alınan küçük bir kan örneğiyle yapılan genetik tanı testi NIPT, doğum öncesinde, bebeğin sağlığını etkileyebilecek belirli kromozom düzensizlikleri açısından plesanta DNA’sını analiz etmek amacıyla yapılır.

Maternal serum taraması veya diğer doğum öncesi kan testlerine kıyasla önemli ölçüde daha az hastalı sonuç elde edilir.

Bebeğinizde görülebilecek belirli genetik hastalıklar hakkında size bilgi sağlar

Yanlış pozitiflik oranı %0,6 olarak validasyon çalışmaları ile belirlenmiştir.
Sonuçlar 10-12 iş günü içerisinde raporlanır

En erken gebeliğin 9. Haftasından sonra yapılabilir.

Tekil Gebelik

Trizomi 21 (Down sendromu)
Trizomi 18 (Edwards sendromu)
Trizomi 13 (Patau sendromu)
Triploidi
Monozomi X (Turner sendromu)
Cinsiyet kromozomu trizomileri
Mikrodelesyonlar, 22q11.2 delesyon sendromu dahil

İkiz Gebelik

Tek yumurta veya çift yumurta ikizleri
Trizomi 21 (Down sendromu)
Trizomi 18 (Edwards sendromu)
Trizomi 13 (Patau sendromu)

İkizleriniz tek yumurta ikizi olması durumunda şu ek taramaları sağlayabiliriz

Monozomi X (Turner sendromu)
Cinsiyet kromozomu trizomileri
22q11.2 delesyon sendromu

Yumurta Donörü veya Taşıyıcı Anne Gebelikleri

Trizomi 21 (Down sendromu)
Trizomi 18 (Edwards sendromu)
Trizomi 13 (Patau sendromu)

Mikrodelesyonlar Nelerdir?

Bir kromozomun küçük bir parçasının eksik olması mikrodelesyon olarak adlandırılır. 35 yaş ve üzeri kadınlarda daha sık görülen Down sendromunun aksine, mikrodelesyonların gebelikte görülme oranı her yaş grubu annelerde aynıdır.

• 22q11.2 delesyon (DiGeorge) sendromu
• 1p36 delesyon sendromu
• Angelman sendromu
• Prader-Willi sendromu
• Cri-du-chat sendromu

Ciddi sağlık problemleriyle ilgili olan 5 mikrodelesyon sendromu için taramalarımız şunlardır:

NIPT TESTLERİMİZ

PRENATAL PANEL chromosomes 13,18,21,X & Y; Triploidy

PRENATAL PANEL + 22q11.2 DELETION chromosomes 13,18,21,X & Y; Triploidy; 22q11.2 deletion

EXTENDED PANEL chromosomes 13,18,21,X & Y; Triploidy; 22q11.2 deletion PLUS four microdeletions